E. L. Doctorow 

P1000358

E. L. Doctorow @ Kelly Writer’s House, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

© 2002-2018 Kathye Fetsko Petrie